Η αλλαγή αυτή συμβαίνει όταν ένα κύτταρο έρθει σε επαφή με το παλμιτικό οξύ ή με την πρωτεΐνη TNF-αλφα, σύμφωνα με μελέτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ